Dansk forskning skaber viden og innovation til fordel for vores samfund, men hvordan kommunikerer vi det?

Hos Meedom Kommunikation oversætter vi videnskab til visuel historiefortælling for at nå ud til et bredere publikum.

Spred dit budskab og del din viden med visuel kommunikation

I Danmark forsker vi på livet løs inden for blandt andet klimaforandringer og sygdomsbekæmpelse. Forskerne er nutidens helte, der finder behandlingsmetoder mod kræft, udvikler strategier for vores fremtidige miljøpolitik og sætter fokus på basale menneskerettigheder. Men deres resultater ender alt for ofte i databaser, som kun andre inden for branchen har mulighed for at tilgå og ikke mindst forstå.

Ved brug af visuel kommunikation har vi hos Meedom Kommunikation en vision om at ændre dette. I form af korte og konkrete videoer hjælper vi blandt andet forskere, fonde og forskningsinstitutter i hele landet med at formidle deres forskning og resultater til et bredere publikum.

Fra Carlsbergfondet til DTU – vi har stor erfaring med forskningsformidling

Hos Meedom Kommunikation har vi i mange år arbejdet med visuel kommunikation, forskningsformidling og produktion af videomateriale. Vi mener, at visuel kommunikation og historiefortælling er den mest effektive måde at kommunikere kompleks forskning og viden på. I vores videoer taler forskerne direkte til publikum i et forståeligt sprog. 

Vi oversætter den komplekse forskning til en visuel præsentation, der giver helt almindelige mennesker mulighed for at forstå og se, hvad der foregår i forskernes laboratorier.

Ved at formidle skelsættende forskning og præsentere menneskerne bag forskerne, skaber vi den nødvendige viden, som vil inspirere den unge generation til at blive fremtidens forskere.

Vi har blandt andre produceret materiale for Carlsbergfondet, Lundbeckfonden og Danmarks Tekniske Universitet. Derudover producerer vi også undervisningsmateriale til den danske undervisningssektor, bl.a. som partner i et større EU Erasmus + projekt om fremtidens fødevareproduktion, som netop i 2022 har fået fuld bevilling.